Čestné prezídium klubu

PhDr. Ľudovít Hucík, Ph.D. – prezident športového klubu

JUDr. Branislav Dufala – riaditeľ športového klubu

PhDr. Tomáš Zajac, Ph.D. – člen predstavenstva

PhDr. Ing. Miriam Zajacová, Ph.D. – členka predstavenstva

prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc. – člen predstavenstva

PhDr. Jozef Hrabina – člen predstavenstva

Mgr. Igor Karaba – člen predstavenstva

Vincent Dubeň – člen predstavenstva